Napis

Aktualności

W wersji drukowanej XXII numeru „Napisu” wkradł się błąd przy nazwisku Pani Profesor Bożeny Mazurkowej w informacji o miejscu zatrudnienia (s. 271 i 324). Właściwa afiliacja Pani Profesor to Uniwersytet Śląski w Katowicach. Za powstałą omyłkę Redakcja bardzo przeprasza Autorkę i Czytelników.

Bardzo nam miło poinformować, że rocznik „Napis” od 11 sierpnia 2017 r. znajduje się w bazie danych ERIH PLUS.

Rocznik „Napis” po ostatniej ocenie ewaluacyjnej przeprowadzonej w 2015 (poz. 1028)2016 (poz. 1026) roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał 12 pkt.

Zgodnie z wymogami, stawianymi punktowanym czasopismom naukowym, oprócz tekstu artykułu z białym indeksem (zob. Instrukcja redakcyjna) prosimy Autorów o dostarczanie następujących materiałów:

  1. Bibliografii prac i źródeł cytowanych w pracy (bez podziału na przedmiotową i podmiotową);
  2. Krótkiego streszczenia do tłumaczenia na angielski (ok. pół strony znormalizowanego tekstu);
  3. Listy słów kluczowych (do 5);
  4. Krótkiej noty o Autorze / Autorce tekstu.

vignette